DT TEKNOLOJİ GRUBU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu olarak DT Teknoloji Grubu tarafından hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla DT Telekomünikasyon Bilişim ve Dayanıklı Tüketim Malları Servis Hizmetleridir. Turizm ve İnşaat Tic.Ltd.Şti. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

 • Sizinle iletişim kurmak,
 • E-posta ve online reklam gibi yollarla ürünler hakkında bilgilendirme yapmak,
 • Size özel kampanyalar sunmak, ürün ve hizmetlerimizle ilgili tanıtım faaliyetleri,
 • Arama onayı, şirketimizin hizmet ve kampanyaları hakkında bilgi almak, danışma süreçlerini yürütmek,
 • Pazarlama etkinliği,
 • Sözleşme öncesi görüşmelerde iletişim amaçları doğrultusunda işlenecektir.
   

3. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verilerinizi, ürün ve hizmetlerinizi daha iyi bir şekilde sunmak ve sizinle iletişim kurmak amacıyla her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam ve sair amaçlar çerçevesinde pazarlama faaliyetlerinde bulunmak; Reklam faaliyetleri çerçevesinde yurt dışında Google ve Facebook ile sınırlı olmak üzere çağrı merkezi hizmeti veren iş ortaklarımız, sms ve mailing şirketlerimizle, ortak sunucu kullanımı ve şirketimizin ortak olması nedeniyle Türkiye'de yerleşik diğer şubelerimiz ile paylaşılacaktır. yurt dışında bulunan global sunucu.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

İnternet başvuru formunda sağladığınız kişisel verileriniz KVKK Md. Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak, 5/1'de yer alan açık rıza kavramına ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sahibine aktarılacaktır. DT Telekomünikasyon Bilişim ve Dayanıklı Tüketim Malları Servis Hizm. Turizm ve İnşaat Tic.Ltd.Şti. ve dijital ortamda otomatik yollarla tutulur.

5. KVKK Kapsamındaki Haklarınız:

KVKK'nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde belirtilen şartlar saklı kalmak kaydıyla, Kanun'un 11. maddesi çerçevesindeki haklarınız;

Kurumumuza başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlendiği üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışına aktarılmış olması halinde bilgi isteme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı kişilere bildirilmesi,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
  Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi (www.dtbilisimgrubu.com) internet adresinde paylaşılan “Veri Sahibi Başvuru Formu” ile yazılı veya kayıtlı e-posta adresine (finans@dt.net.tr) iletebilirsiniz. , güvenli elektronik imza, mobil imza veya ilgili kişinin daha önce bildirdiği ve kendi sisteminde kayıtlı olan e-posta adresini kullanarak kimliğinizi doğrulanabilir bir biçimde iletmeniz halinde, şirketimiz talebi en kısa sürede ve içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. talebin niteliğine göre en geç otuz gün. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Web sitemizden en iyi şekilde yararlanmak ve kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için Çerezler kullanıyoruz. Çerez kullanmayı tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz. Ancak bunun web sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece, bu sitede Çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

WEB SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Çerez Nedir ve Neden Kullanılır?

Tanımlama bilgileri, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınızda veya ağ sunucunuzda saklanan küçük metin dosyalarıdır.

Web sitemizde Çerez kullanımının ana amaçları aşağıda sıralanmıştır:

 • Web sitesinin işlevselliğini ve performansını artırarak size sunulan hizmetleri iyileştirmek, 
 • Web sitesini iyileştirmek ve web sitesinde yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri tercihlerinize göre kişiselleştirmek; 
 • Sizin, şirketimizin ve Web sitesinin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak.

Web Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri

Oturum Çerezleri

Oturum Çerezleri, ziyaretçilerimizin İnternet Sitesi'ni ziyaretleri sırasında kullanılan ve tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici Çerezlerdir.
Bu Çerezleri kullanmanın temel amacı, ziyaretiniz sırasında Web Sitesinin düzgün çalışmasını sağlamaktır.
Örneğin; Birden fazla sayfadan oluşan online formları doldurmanız sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı Çerezler, İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve daha iyi hizmet verebilmek için kullanılan Çerez türleridir.
Bu Çerezler, tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar aracılığıyla cihazınızda saklanır.
Bazı Kalıcı Çerez türleri; Web Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar dikkate alınarak size özel önerilerde bulunmak amacıyla kullanılabilir.
Kalıcı Çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihaz ile tekrar ziyaret etmeniz durumunda cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş Çerez olup olmadığı kontrol edilecek ve varsa siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılacak ve size iletilecek içerik buna göre belirlenir ve bu sayede sizlere daha iyi hizmet sunulur.

Teknik Çerezler

Teknik Çerezler, internet sitesinin işleyişini sağlamakta olup, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Kimlik Doğrulama Çerezleri

Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür Çerezler kullanılarak, ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her sayfada site kullanıcısı olduğu tespit edilmekte ve kullanıcının her sayfada şifresini tekrar girmesi engellenmektedir.

Flash Çerezler

Web sitesinde görüntü veya ses içeriği sağlamak için kullanılan çerez türleri.

Özelleştirme Çerezleri

Çerezler, farklı web sitelerinin farklı sayfalarını ziyaret ederken kullanıcıların tercihlerini hatırlamak için kullanılır. Örneğin, seçtiğiniz dil tercihini hatırlamak.

Analitik Çerezler

İnternet sitesini ziyaret edenlerin sayısı, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfalarının kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretilmesini sağlayan çerezlerdir.

Üçüncü taraf çerezlerini nasıl kullanırız?

DT Telekomünikasyon Bilişim ve Dayanıklı Tüketim Malları Servis Hizmetleri'ni ziyaret ettiğinizde cihazınıza sizin için tanımlama bilgileri yerleştiren bazı üçüncü taraf tedarikçilerle çalışıyoruz. Turizm ve İnşaat Tic.Ltd.Şti.'nin sunduğu hizmetleri size sunabilmeleri için sitesini ziyaret edin. Bu tanımlama bilgileri ve bu tanımlama bilgilerini almayı nasıl devre dışı bırakabileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki ilgili bölümlere bakın.

DT Telekomünikasyon Bilişim ve Dayanıklı Tüketim Malları Servis Hizm. Turizm ve İnşaat Tic.Ltd.Şti.'nin sitesinden, üçüncü şahıslara ait web sitelerinden veya domainlerden çerez alabilirsiniz. Çerezleri kabul edip etmemeye karar verebilmeniz için bu çerezleri kullanıma girmeden önce tanımlamaya çalışıyoruz. Bu çerezler hakkında detaylı bilgi, ilgili üçüncü taraf web sitesinde bulunabilir.

Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek, Çerezler için tercihlerinizi özelleştirme olanağına sahipsiniz.

Adobe Analytics

Google Adwords

Google Analytics

Google Chrome

Internet Explorer

MozillaFirefox

Opera

Safari

GİZLİLİK POLİTİKASI

Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitemizde yer alan Çerez Politikasından ulaşabilirsiniz.

DT Telekomünikasyon Bilişim ve Dayanıklı Tüketim Malları Servis Hizm. Turizm ve İnşaat Tic.Ltd.Şti., çalışanlarının, ziyaretçilerinin, müşterilerinin adı, soyadı vb. herhangi bir şekilde sözlü, yazılı veya dijital ortamda toplanan veya elde edilen tüm kişisel bilgileri ve Gizli Bilgiler (kısaca Bilgiler) gibi içerikler tanımına girer.

Bilgiler, yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarıyla korunur; Kullanıcı bilgilerine yetkisiz erişimi engellemek için gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Uygulama üzerinden katılımcıdan alınan ad, soyad vb. Bilgiler DT Telekomünikasyon Bilişim ve Dayanıklı Tüketim Malları Servis Hizm tarafından alınmıştır. Turizm ve İnşaat Tic.Ltd.Şti. aşağıdaki durumlar dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır;

1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki merci tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği yükümlülüklere uymak,

2. Yetkili idari ve adli makamlarca yürütülen bir araştırma veya soruşturma amacıyla kullanıcılar hakkında bilgi talep edilmesi,

3. Kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde bu bilgiler yetkililere iletilecektir.

1. Politikanın Amacı
Kişisel veri saklama ve imha politikamızın amacı, veri sorumlusu olarak kişisel verilerin işlenme amacı için gereken azami sürenin belirlenmesi, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi süreçlerimizde izleyeceğimiz felsefeyi, amacı ve eylem planını ortaya koymaktır. Bu kapsamda amacımız, kişisel verilerini işlediğimiz çalışanlarımıza, idari kadromuza, ziyaretçilerimize ve iş birliği içerisinde olduğumuz firmalara, ve DT Telekomünikasyon Bilişim ve Dayanıklı Tüketim Malları Servis Hizmetleri Turizm ve İnşaat Tic.Ltd.Şti.'ne ... sağlamak, verilerinin işlenmesi ve hakları ile ilgili olarak  tüm üçüncü kişileri aydınlatmak ve bu konuda şeffaflığı sağlayarak kişisel verilere ve dolayısıyla özel hayata saygılı davranmaktır. 

2. Politikanın Dayanağı
Politikamız, 7.4.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı KVK K.) ile 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” esas alınarak oluşturulmuştur. 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı (Yönetmelik) Politikanın 5. ve 6. Maddeleri gereği oluşturulmuştur.

3. Politikanın Kapsamı
Politikamız, çalışanlarımızı, idari kadromuzu, ziyaretçilerimizi ve işbirliği içinde olduğumuz kurumları ve DT Telekomünikasyon Bilişim ve Dayanıklı Tüketim Malları Servis Hizm. Turizm ve İnşaat Tic.Ltd.Şti.'ni, 6698 sayılı KVKK ile hukuki ilişki içerisinde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiler ve KVKK tarafından tanımlanan özel nitelikli olan ve olmayan tüm kişisel verileri içermektedir. Politika, 6698 sayılı KVKK'da belirtildiği üzere, herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan veya otomatik olmayan verilerin işlendiği sistemlerdeki kişisel verileri de kapsamaktadır. Politikada aksi belirtilmedikçe, kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel veriler birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır. 

4. Tanımlar
İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel nitelikli kişisel veriler: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri,

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgiye dayalı ve özgür irade ile açıklanan rızadır. 

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olması veya herhangi bir verinin parçası olması kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, ifşa edilmesi, devredilmesi, devralınması, kullanıma sunulması kayıt sistemi, verilerin sınıflandırılması veya kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi,

Kişisel veri saklama ve imha tablosu: Kişisel verilerin DT Telekomünikasyon Bilişim ve Dayanıklı Tüketim Malları Servis Hizmetleri Turizm ve İnşaat Tic.Ltd.Şti. nezdinde saklanacağı süreleri gösteren tabloyu,

Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumluları tarafından iş süreçlerine bağlı olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve ilgili kişi grubu ile ilişkilendirilerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlenme amaçları için gereken azami süre açıklanarak detaylandırılan envanter, kişisel verilerin Yabancı ülkelere aktarılması öngörülen veri güvenliğine ilişkin tedbirler ve alınan tedbirler,

Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde ulaşılamaz ve ulaşılamaz hale getirilmesi sürecini,

Kişisel verilerin imhası: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından erişilemez, geri alınamaz ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi sürecini,

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması hâlinde, kişisel veri saklama ve imha politikasında belirtilen ve mükerrer aralıklarla resen gerçekleştirilecek olan silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırıldığı ve işlendiği kayıt sistemini,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nu ifade eder.

5. Politikaya Dayanan Genel İlkeler
Veri sorumlusu DT Telekomünikasyon Bilişim ve Dayanıklı Tüketim Malları Servis Hizm. Turizm ve İnşaat Tic.Ltd.Şti. verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkeler çerçevesinde hareket eder.

a. Kişisel veriler ancak KVKK no'da belirtilen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilecektir.

b. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

          a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uymak.

           b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak.

          c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi.

          d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

          e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanma. 

6. Politika ile Düzenlenen Kayıt Ortamları
Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verileri içeren her türlü ortam kayıt ortamı kapsamındadır.

7. Kişisel Verileri Koruma Komitesinin Görev ve Yetkileri

                 a. Kişisel Verileri Koruma Komitesi, işbu Politika'nın ilgili iş birimlerine duyurulması ve DT Telekomünikasyon Bilişim ve Dayanıklı Tüketim Malları Servis Hizmetleri Turizm ve İnşaat Tic.Ltd.Şti. tarafından gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden sorumludur. 

                 b. Kişisel Verileri Koruma Komitesi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat değişikliklerinin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) düzenleyici işlem ve kararlarının, mahkeme kararlarının veya değişikliklerin takibinin yapılması amacıyla ilgili iş birimlerine gerekli duyuru ve bildirimleri yapar. Süreçlerde, uygulamalarda ve sistemlerde kullanmak ve gerektiğinde iş süreçlerini güncellemek görevidir. 

                 c. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu KVKK ve ikincil düzenlemeler ile Kurul karar ve düzenlemeleri, mahkeme kararları ve diğer yetkili mercilerin karar ve/veya talepleri.

8. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Ortaya Çıktığında Yapılması Gerekenler

                a. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin amaç unsurunun ortadan kalkması, açık rızanın geri alınması veya 6698 sayılı KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından 3'ünün birden ortadan kalkması veya şartlarından hiçbirinin bulunmadığı bir durumda anılan maddelerde istisnalar uygulanabilir. İşleme şartlarının ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler, iş ihtiyaçları dikkate alınarak Yönetmeliğin 7 ila 10. maddeleri kapsamında uygulanan yöntemin gerekçesi açıklanarak ilgili iş birimi tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Ancak mahkeme kararının kesinleşmesi halinde mahkeme kararıyla hükmedilen imha yönteminin uygulanması zorunludur. 

                b. Kişisel verilerini işleyen veya saklayan tüm kullanıcılar ve veri sahibi DT Telekomünikasyon Bilişim ve Dayanıklı Tüketim Malları Servis Hizm. Turizm ve İnşaat Tic.Ltd.Şti. birimler, kullandıkları veri kayıt ortamlarında işlemeye ilişkin şartların ortadan kalkıp kalkmadığını en geç altı ay içinde inceler. İlgili kullanıcılar ve birimler, kişisel veri sahibinin başvurusu veya Kurulun veya mahkemenin bildirimi üzerine, kullandıkları veri kayıt ortamlarına ilişkin bu incelemeyi periyodik inceleme süresine bakılmaksızın yapacaktır. 

                c. Herhangi bir zamanda veri işleme şartlarının ortadan kalktığının tespiti halinde ilgili kullanıcı veya veri sahibi, ilgili kişisel verilerin kendi sorumluluğunda olan kayıt ortamlarından işbu Politika uyarınca silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine karar verecektir. Tereddüt halinde ilgili veri sahibi iş birimi ile istişare edilerek aksiyon alınacaktır. Merkezi Bilgi Sistemlerinde çok paydaşlı veri bulunan kişisel verilerin imhasına ilişkin karar alınması gerektiğinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun görüşü alınarak, kişisel verilerin bu politikaya uygun olarak işlenmesi, saklanması veya silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin veri sahibi işletmesi bilgilendirilir Birim tarafından karar verilecektir.

                 d. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi ile ilgili tüm işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar diğer yasal zorunluluklar dışında en az bir yıl süreyle saklanır. 

                 e. Yönetmelik'in 4. ve 7. maddeleri uyarınca, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi için uygulanan yöntemler bu Politikanın yürürlüğe girmesinden sonra yayımlanacak Veri İmha Prosedürü'nde açıklanacaktır. 

                 f. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde 6698 sayılı KVKK'nın 4. maddesinde yer alan genel ilkeler ile 12. maddesi kapsamında alınacak teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve kişisel verilerin saklanmasına uyulması ve imha politikası gereklidir. 

                g. Kişisel veri sahibi gerçek kişinin DT Telekomünikasyon Bilişim ve Dayanıklı Tüketim Malları Servis Hizmetleri  Turizm ve İnşaat Tic.Ltd.Şti. hizmetlerine başvurması durumunda. 6698 sayılı KVKK'nın 13. maddesi uyarınca, kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep eden kişi hakkında, ilgili veri sahibi iş birimi, yeterli olup olmadığını inceler. Tüm işleme koşulları ortadan kalktıysa; talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Bu durumda detayları Veri İmha Prosedüründe belirlendiğinden; Talep, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır ve ilgili kurul aracılığıyla başvuru sahibine bilgi verilir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm şartların ortadan kalkması ve talebe konu kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması hâlinde, ilgili veri sahibi iş birimi, aktarımın yapıldığı üçüncü kişiye durumu derhal bildirir ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar. 

                h. Kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkmadığı hallerde, kişisel veri sahiplerinin verilerinin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin talepleri DT Telekomünikasyon Bilişim ve Dayanıklı Tüketim Malları Servis Hizmetleri Turizm ve İnşaat Tic.Ltd.Şti. tarafından reddedilebilecektir. 6698 sayılı KVK Kanununun 13. maddesinin 3. fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak red yanıtı en geç 30 gün içinde ilgili kişiye yazılı veya elektronik ortamda bildirilir. 

                i. Kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin talepler ancak ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi şartıyla değerlendirilir. Söz konusu kanallar dışında yapılacak taleplerde, ilgili kişiler kimlik tespiti veya doğrulama yapılabilecek kanallara yönlendirilecektir.

9. Politikanın Uygulanması, İhlaller ve Yaptırımlar

                a. Bu Politika tüm çalışanlara duyurulmak suretiyle yürürlüğe girecek ve DT Telekomünikasyon Bilişim ve Dayanıklı Tüketim Malları Servis Hizmetleri Turizm ve İnşaat Tic.Ltd.Şti. nezdinde tüm iş birimlerini, danışmanları, dış hizmet sağlayıcıları ve kişisel verileri işleyen herkesi bağlayıcı olacaktır.

                b. DT Telekomünikasyon Bilişim ve Dayanıklı Tüketim Malları Servis Hizm. Turizm ve İnşaat Tic.Ltd.Şti. çalışanları Politikanın gerekliliklerine uyar. Politika ihlalleri tespit edildiğinde konu ilgili çalışanın amiri tarafından derhal bir üst amirine bildirilir.

                c. İhlalin önemli boyutta olması halinde, amir tarafından gecikmeksizin Kişisel Verilerin Korunması Komitesi'ne bilgi verilir. Politikaya aykırı hareket eden çalışan hakkında İnsan Kaynakları birimi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında gerekli idari işlem yapılır. 

                d. DT Telekomünikasyon Bilişim ve Dayanıklı Tüketim Malları Servis Hizm. Turizm ve İnşaat Tic.Ltd.Şti. Politika gerekliliklerini yerine getirmek için; ISO standardı ve ilgili tüm bakanlıkların öngördüğü önlemler dahil olmak üzere gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 

10. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha İşlemlerinde Yer Alacak Kişiler ve Sorumlulukları
DT Telekomünikasyon Bilişim ve Dayanıklı Tüketim Malları Servis Hizm. Turizm ve İnşaat Tic.Ltd.Şti. dahilinde; DT Telekomünikasyon Bilişim ve Dayanıklı Tüketim Malları Servis Hizm. Turizm ve İnşaat Tic.Ltd.Şti.'nin her iş birimi kendi iş süreçlerinde ürettiği verileri saklamak ve korumakla yükümlüdür; Ancak üretilen veriler, iş biriminin kontrol ve yetkisi dışında sadece bilgi sistemlerinde bulunuyorsa, söz konusu veriler bilgi sistemlerinden sorumlu birimler tarafından saklanacaktır. İş süreçlerini etkileyecek ve veri bütünlüğünün bozulmasına, veri kaybına ve yasal düzenlemelere aykırı sonuçlara yol açacak periyodik imhalar, kişisel verinin türü, içinde bulunduğu sistemler ve kullanıldığı yerler dikkate alınarak ilgili bilgi sistemleri departmanları ve veri sahibi iş birimi tarafından yapılacaktır. 


11. Kişisel Veri Saklama ve İmha Süreleri
Kişisel Verilerin Saklanma ve İmha Süreleri aşağıda listelenmiştir. Söz konusu depolama ve bertaraf süreleri, periyodik imha veya talep üzerine yapılacak imha işlemlerinde dikkate alınacaktır. Kişisel Verilerin Saklanma ve İmha Sürelerini Gösteren Tabloda yer alacak süreçlerin sahibi olan iş birimleri tarafından, Kişisel Verileri Koruma Komitesinin değerlendirmesi dikkate alınarak, tereddüt edilmesi halinde güncellenecektir.
6098 sayılı TCK madde 146 : 10 Yıl
İlgili Mevzuat : Öngörülen süre boyunca


12. Periyodik İmha Süreleri
Kişisel Verilerin Periyodik İmhası, veriye sahip olan ilgili iş birimleri tarafından belirlenir. Bu süre her halükarda 6 (altı) ayı aşamaz.


13. Verimlilik
Politika yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
Politika'nın DT Telekomünikasyon Bilişim ve Dayanıklı Tüketim Malları Servis Hizmetleri Turizm ve İnşaat Tic.Ltd.Şti. genelinde duyurulması ve gerekli güncellemeleri yapmak Kişisel Verilerin Korunması Komitesi'nin sorumluluğundadır.

 

1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgiler:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca DT Telekomünikasyon Bilişim ve Dayanıklı Tüketim Malları Servis Hizmetleri  Turizm ve İnşaat Tic.Ltd.Şti. (“Şirket”) 'ne başvurarak veri sahibi sıfatıyla aşağıdaki taleplerinizi iletebilirsiniz:

               a. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

               b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

               c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme 

               d. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışına aktarılmış olması halinde kimlerle paylaşıldığını öğrenme, 

               e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

               f. Verilerinizin silinmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi ve bu kapsamda yapılan işlemin bildirilmesini isteme, bu kapsamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi edinme,

               g. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesiyle tarafınız için aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasında itiraz etme, 

               h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvuru Yöntemi:
Kanun'un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca, 2014 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi iletebilirsiniz. İmzanızı veya daha önce bildirmiş olduğunuz e-posta adresinizi kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tarafımıza ileteceğiniz başvurularınız, talebin niteliğine göre Kanun'un 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talebinizin yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili kanunun 13. maddesi hükmü uyarınca tarafınıza yazılı veya elektronik ortamda iletilecektir.

Yazılı Başvuru : Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi no:391 Beykoz / İstanbul
KEP üzerinden başvuru : dttelekomunikasyon@hs03.kep.tr
E-posta ile başvuru : finans@dt.net.tr