İlkelerimiz

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi ile belgelendirilen ve ISO IEC 2000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kriterlerine uygun çalışmalar yürüten DT Grup, hizmet ve çözüm odaklı, gizlilik, kişisel hakları ve bilgi gizliliğine uygun olarak faaliyet gösterir.

Kalite Politikamız

DT Teknoloji Grubu, sürekli olarak müşterilerimizin gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayan veya aşan hizmetler ve çözümler sağlayacaktır. Her çalışanın işini her zaman doğru yapmasını sağlayan programlar aracılığıyla sürekli artan kaliteyi aktif olarak takip edeceğiz.

DT Teknoloji Grubu şunları taahhüt eder:

  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gerekliliklerini karşılayacak şekilde belgelendirilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi
  • Toplam Kalite felsefesini temel alarak takım ruhu içinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmak
  • Öz değerlendirme süreci ile iş süreçlerini gözden geçirerek performansı artıracak koruyucu yaklaşımları belirlemek
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile tüm süreçlerin verimliliğini uluslararası düzeyde rekabet edebilecek düzeye çıkarmak
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları teşvik etmek, faaliyetleri Kalite Yönetim Sistemi ile yöneterek teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttıracak eğitimler yapmak, bağlantı sağlayıcı sektöründe kalite açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücüyle çalışmak

 

Iso 9001
ISO 9001 KYS

Quality Management System

Iso Iec 20000
ISO IEC 20000

Information Technologies Service Management System

ISO 27001
ISO 27001

Information Security Management System