Redis

Bellek içi veri yönetimini, kalıcılığı ve gelişmiş veri analizini destekleyen, artırılmış dayanıklılığa sahip, ilişkisel olmayan, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı platforma  erişin

rediss
DT Cloud Redis

Dizeler, karmalar, listeler, kümeler, aralık sorgularıyla sıralanmış kümeler, bitmap'ler ve yarıçap sorgularıyla coğrafi uzamsal dizinler gibi veri yapılarını destekler. Redis'in yüksek kullanılabilirliği ve veri dayanıklılığı, çoğaltma ve anlık görüntü alma özellikleriyle sağlanır. RAM'deki tüm verileri anahtar-değer çiftleri olarak depolar ve bir nesne önbelleğe alma çözümü olarak kullanılır. Bu yaklaşım, ilişkisel DBMS'lerin performansından çok daha yüksek performans sağlar. 

Temel Yetenekler

In-memory data structures
Bellek İçi Veri Yapıları

Dizeler, karmalar, listeler, kümeler, sıralanmış kümeler, akışlar ve daha fazlası için destek sağlayan veri yapısı sunucusu

Clustering and scalability
Kümeleme ve Ölçeklenebilirlik

Karma tabanlı parçalama ile yatay ölçeklenebilirlik, kümeyi büyürken otomatik yeniden bölümleme ile milyonlarca düğüme ölçeklendirme

High availability and durability
Yüksek Kullanılabilirlik ve Dayanıklılık

Hem tek başına hem de kümelenmiş dağıtımlar için otomatik yük devretme ile çoğaltma

Programmability
Programlanabilirlik

Lua ile sunucu tarafı komut dosyası oluşturma ve Redis İşlevleri ile sunucu tarafı saklı prosedürler

Extensibility
Genişletilebilirlik

- C, C++ ve Rust'ta Redis'e özel uzantılar oluşturmaya yönelik bir modül API'si

Persistence
Kalıcılık

Hızlı erişim için veri kümesini bellekte tutar, ancak yeniden başlatmalardan ve sistem hatalarından kurtulmak için tüm yazma işlemlerini kalıcı depolamada devam ettirebilir.

Kullanım Örnekleri

Real-time data store
Gerçek Zamanlı Veri Deposu

Redis çok yönlü bellek içi veri yapıları, düşük gecikme süresi ve yüksek aktarım hızı gerektiren gerçek zamanlı uygulamalar için veri altyapısı oluşturulmasını sağlar.

Caching & session storage
Önbelleğe Alma ve Oturum Depolama

Redis'in hızı, onu veritabanı sorguları, karmaşık hesaplamalar, API çağrıları ve oturum durumunu önbelleğe almak için ideal hale getirir.

Streaming & messaging
Akış ve Mesajlaşma

Akış veri türü, yüksek hızlı veri alımı, mesajlaşma, olay kaynağı bulma ve bildirimlere olanak tanır.