GitLab

Planlamadan üretime kadar, ekipleri tek bir uygulamada bir araya getirin. 
DT Cloud üzerinden güvenli kodu daha hızlı gönderin ve çıktıları artırın.

gitlab
DT Cloud GitLab

İster birkaç nokta çözümünü entegre ederek başlayın, ister tüm araç zincirinizi basitleştirin, artık bunu tek bir ekip olarak ve tek bir platformda yapabilirsiniz. Yerleşik ve  yüksek CPU'lu güvenlik VM'leri ve DT Cloud Kubernetes ile entegrasyon imkanı ile planlamadan üretime kadar işbirliği yapma.

Deliver software faster
Yazılımı Daha Hızlı Teslim Edin

Yazılım teslim sürecinizi otomatikleştirin , böylece daha hızlı değer ve kaliteli kodu daha sık sunabilirsiniz.

Ensure compliance
Uyumluluğu Sağlayın

Uyumluluğu tek bir platformda tanımlayarak, uygulayarak ve raporlayarak sürekli yazılım uyumluluğunu basitleştirin.

Build in security
Güvenlik Oluşturun

DevSecOps uygulamalarını her aşamada sürekli yazılım güvenliği güvencesiyle benimseyin.

Improve collaboration and visibility
İşbirliği ve Görünürlüğü Geliştirin

Herkese işbirliği yapmak ve planlamadan üretime kadar her şeyi görmek için tek bir platform sağlayın.

DevOps Yaşam Döngüsünün her aşaması için

Kapsamlı platformumuzla nokta çözüm aracı dağınıklığını ortadan kaldırın.

Education And Training
Eğitim ve Öğretim

Süreciniz ne olursa olsun, güçlü planlama araçlarıyla herkesin senkronize olmasını sağlayın. Metodolojiniz ister Waterfall ister DevOps olsun GitLab'ın basit ve esnek planlama yaklaşımı düzenli kalmanıza ve ilerlemenizi takip etmenize yardımcı olur.

Create
Oluştur

Güçlü araçlarıyla kod ve proje verileri oluşturun, görüntüleyin ve yönetin. GitLab, ekiplerin tek bir dağıtılmış sürüm kontrol sisteminden kod ve proje verilerini tasarlamasına, geliştirmesine ve güvenli bir şekilde yönetmesine yardımcı olarak hızlı yinelemeyi mümkün kılar.

Verify
Doğrulama

Güçlü sürekli entegrasyon (CI) özellikleriyle kodunuzu otomatik olarak doğrulayın. SAST, DAST, kod kalitesi analizi, eş zamanlı test ve paralel yürütme sağlayan işlem hatları ile ekipleriniz her işlem hakkında hızlı bilgiler edinerek daha yüksek kaliteli kodu daha hızlı teslim edebilirler.

Package
Paket

Yerleşik paket yönetimi ile güvenilir bir yazılım tedarik zinciri oluşturun. Özel, güvenli, konteyner ve paket kayıt defteri yerleşiktir. GitLab kaynak kodu yönetimi ve CI/CD ardışık düzenleriyle sorunsuz çalışacak şekilde kutudan çıkar çıkmaz önceden yapılandırılmıştır.

Secure
Güvenli

Yerleşik güvenlik testi ve taraması ile güvenli uygulamalar sunun. GitLab, lisans uyumluluğunun yanı sıra güvenli uygulamalar sunmanıza yardımcı olmak için Statik Uygulama Güvenlik Testi (SAST), Dinamik Uygulama Güvenlik Testi (DAST), Konteyner Taraması ve Bağımlılık Taraması sağlar.

Release
Yayınla

Pipeline’da yerleşik olarak bulunan sıfır dokunuşlu sürekli teslimat (CD) ile kod gönderin. GitLab ile dağıtımlar, hazırlama ve üretim gibi birden fazla ortama otomatikleştirilebilir. Kanarya dağıtımları gibi daha gelişmiş modeller için bile, sistem söylenmeden ne yapacağını bilir. Ayrıca özellik bayrakları, yerleşik denetim ve izlenebilirlik, isteğe bağlı ortamlar ve statik içerik teslimi için GitLab sayfalarına da sahipsiniz.

Configure
Yapılandırma

Uygulamalarınızı ve altyapınızı basit ve güvenli bir şekilde yapılandırın. DT Cloud Platform Kubernetes ile güçlü entegrasyon, uygulamanızı desteklemek için gereken altyapıyı tanımlamak ve yapılandırmak için gereken çabayı azaltır. Erişimi yalnızca yetkili kullanıcılar ve süreçlerle sınırlamak için 'gizli değişkenler' kullanarak parolalar ve oturum açma bilgileri gibi önemli altyapı yapılandırma ayrıntılarına erişimi koruyun.

Monitor
Monitör

Olayların ciddiyetini ve sıklığını azaltmaya yardımcı olun. Olayların ciddiyetini ve sıklığını azaltmak için ihtiyacınız olan geri bildirimi ve araçları alın, yazılımı daha sık ve güvenle yayınlayın.

Protect
Koruyun

Kapsayıcı taraması ve bulut yerel korumaları ile güvenlik ihlallerini önleyin. GitLab, bulut yerel ortamlarını güvenlik açıklarına karşı tarar ve ayrıca birleşik güvenlik politikası yönetimi sağlar.

Manage
Yönetmek

Yazılım teslim yaşam döngünüzü optimize etmek için metrikler ve değer akışı içgörüleri edinin. GitLab ile performansı anlamak, yazılım teslim yaşam döngünüzü yönetmek ve optimize etmek ve teslim hızınızı artırmak için ihtiyaç duyduğunuz görünürlüğü ve içgörüleri elde edersiniz.