Docker Swarm


DT Cloud altyapısında kapsayıcılı uygulamaları devreye alın, ölçeklendirin ve optimize edin

docker-swarm
DT Cloud Docker Swarm

Kubernetes'e benzer uygulamalar için yüksek düzeyde kullanılabilirlik ile birden çok kapsayıcıyı yönetmeye olanak tanıyan bir kapsayıcı düzenleme aracıdır.

backup

DT Cloud, altyapı yönetimiyle ilgilenir, yalnızca uygulamalarınıza odaklanmanız yeterlidir.

object-storage-s3

Otomatik ölçeklendirme ve bağımsız provizyon ile yalnızca kullandığınız kadar ödeyerek maliyetinizden tasarruf edin.

scalability-and-flexibility

Diğer DT Cloud hizmetleri ve otomasyon araçlarıyla entegrasyon ile bulutta çok sayıda kapsayıcı çalıştırın.

Özellikler

scaling
Ölçekleme

Her hizmet için çalıştırmak istediğiniz görev sayısını bildirebilirsiniz. Büyüttüğünüzde veya küçülttüğünüzde, sürü yöneticisi, istenen durumu korumak için görevler ekleyerek veya kaldırarak otomatik olarak uyum sağlar.

desired-state-reconciliation
İstenen Durum Uzlaşması

Sürü yöneticisi düğümü, küme durumunu sürekli olarak izler ve gerçek durum ile ifade ettiğiniz istenen durum arasındaki farklılıkları uzlaştırır.

load-balancing
Yük Dengeleme

Hizmetler için bağlantı noktalarını harici bir yük dengeleyiciye sunabilirsiniz. Dahili olarak, sürü, hizmet kapsayıcılarının düğümler arasında nasıl dağıtılacağını belirlemenizi sağlar.

service-discovery
Hizmet Keşfi

Sürü yöneticisi düğümleri, sürüdeki her hizmete benzersiz bir DNS adı atar ve kapsayıcıları çalıştıran yükleri dengeler. Sürüde çalışan her kapsayıcıyı, sürüye gömülü bir DNS sunucusu aracılığıyla sorgulayabilirsiniz.

secure-by-default
Varsayılan Olarak Güvenli

Sürüdeki her düğüm, TLS karşılıklı kimlik doğrulamasını uygulatır.

Düğümler Nasıl Çalışır


Docker Swarm, iki ölçeklenebilir Yönetici ve Çalışan düğüm katmanından oluşan bir ortam olarak sağlanan, sürü modunda çalıştırılan, önceden yapılandırılmış otomatik dikey ölçeklendirmeye sahip bir dizi bağımsız Docker düğümüdür. Çalışan düğümlerin kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktan ve kümenin çalışmasını sağlamaktan sorumlu olan tipik olarak birkaç çalışan düğümü ve en az bir yönetici düğümü olan bir üründür.