AI Yapay Zeka Öğrenimi

Otomasyon gücünden faydalanın, maliyetleri düşürüp verimliliği yükseltin

ai-computer-vision
DT Cloud AI Yapay Zeka Öğrenimi

Kameralar veya video sensörleri kullanarak görüntülerden ve videolardan alınan veriler makineler tarafından işlenir ve anlamlı veriler haline getirilir. Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) ile görsel girdilerden elde edilen veriler, nesnelerin sınıflandırılmasına ve otomatize edilmesine yardımcı olur.

improve-safety
Güvenliği Artırın

Çalışanların davranışlarını izleyerek tehlikeye yol açan davranışların tespiti ve uyarılması sağlanır. Böylece daha güvenli bir çalışma ortamı sunar

grow-innovation
İnovasyonu Büyütün

AI sayesinde üretilen büyük veriden anlamlı bilgiler elde edin, verilerinizi sınıflandırın

improve-work-efficiency
İş Verimliliğini Artırın

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek insan eforunu azaltın ve iş süreçlerini hızlandırın

reduce-cost
Maliyeti Azaltın

Makinenize kural setleri ekleyerek aksiyonları otomatikleştirin ve işçilik maliyetlerini azaltın

improve-accuracy
İnsan Hatalarını Azaltın

AI makine öğrenimi sayesinde hata payını azaltın

Better Decision Making
Daha İyi Karar Verin

İş süreçlerini optimize etmek için sensörlerden ve kameralardan gelen verileri ve veri gruplarını analiz edin

DT Cloud Yapay Zeka Öğrenimi işletmelerin çalışma şeklini değiştiriyor

build-in-security
Ekipman Denetimi

Yapay zeka öğrenimi sayesinde kural setleri oluşturulur. Oluşturulan kural setleri dahilinde izleme yapılır. Herhangi bir güvenlik ihlali gerçekleştiğinde (örneğin; gerekli ekipmanın takılmaması, vb.) hata tespit edilir ve uyarı verilir. Herhangi bir ekipmanın ilgili alandan çıkarılması vb. Gibi durum tespitlerinde de kullanılması söz konusudur. Özellikle enerji ve üretim sektörü başta olmak üzere birçok farklı sektörde iş kazaları önlenir, ekipmanların doğru yer ve zamanda kullanımı için hazır olması sağlanır.

cloud-management-platform
Hedef Kitle Analizi

Derin Öğrenmeye dayalı yapay zeka algoritmalarına dayalı bir yüz tanıma teknolojisidir. Alana giriş çıkış yapan ziyaretçilerin demografik verilerini analiz eder. Hedef kitlenizi tanımanıza olanak sağlar.

package_0
Kişi Sayar

Anonim olarak giriş ve çıkış yapan ziyaretçilerin sayısı hangi gün ve saat aralığında ölçülür. Personel sayısı ve personel shiftleri gibi birçok işletme kararını gerçek verilere dayalı karar verme sağlanır.

network-layer_1
Ekran Yönetimi

Birden fazla alanda yer alan ekranlarınızın tek merkezden anlık olarak yönetilmesi sağlanır. Hedef kitle analizi ile birlikte alınması durumunda içeriklerinizin doğru kitle ve zamanda gösterilmesi sağlanır ve böylece etkin bir pazarlama imkanı sunar.

education-and-training
Öngörü Çalışmaları

Derin öğrenme ve makine öğrenimi tabanlı yapay zekanın kullanımı ile hem geçmiş müşteri verilerinden yararlanarak yoğunluk tahminlemesi sağlar. İlgili gün tahminleri o günün koşullarıyla eşleştirilir ve daha kolay analiz edilmesi sağlanır. İşletmeler, tüketici tercihlerine dayanarak ürünlerini veya hizmetlerini nerede ve ne zaman konumlandırılması ilişkin daha iyi ve hızlı kararlar alır.

value-added-saas-layer
Hedef Grup Analizi

Ziyaretçilerin demografik verisine göre (cinsiyet, yaş ve ruh hali) verileri alınır ve pazarlama stratejileri konusunda tüketicilerinizi tanımanız sağlanır. Perakende sektöründe özellikle mağazalarda kullanılabilir. Ayrıca, tüketicilerin ruh hallerine ekran yönetimiyle birlikte alınması durumunda içerikler ilgili hedef kitleye uygun hale getirilir. Etkin pazarlama olanağı sunar.